Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)Español(Spanish Formal International)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner


Chaco Canyon (New Mexico) PDF Tisk Email
Text a foto: Petr Nazarov   
Pátek, 04 Duben 2014 08:02

CHACO CANYON


 

Díky divoké přírodě, dlouhému zimnímu období, krátkou dobou sklizní a častým dešťovým srážkám je neuvěřitelné, že by Chaco Canyon mohl být hlavním centrem kultury Pueblanů, která by zde mohla zakořenit a rozvíjet se. A přesto toto údolí bylo před 1000 lety centrem prosperující kultury. Jsou to monumentální architektura, rozvinutý obchod, propracované astronomické vědomosti, dorozumívací znalosti, důmyslné využití vodních zdrojů, komplexní společenský život a sociální organizace, které dokládají svědectví pro mimořádný úspěch této civilizace.

Rozkvět Chaco Canyonu začal v polovině devátého století a přetrval zhruba 300 let, což lze vypozorovat v jeho mimořádné architektuře. Stavěly se zde zděné budovy odpovídající momentálním možnostem, budovaly se tady masivní, několika poschoďové domy se stovkami místností - mnohem rozsáhlejší objekty, jaké předtím pravděpodobně nebyly nikde postaveny. Budovy byly plánovány od počátku stavby; další místnosti už poté nebyly přistavovány k existujícím budovám podle potřeby. Konstrukce některých budov přetrvaly několik desetiletí až století. Každá velká stavba je tady unikátní, ale všechny se vyznačují rozpoznatelnými architektonickými vlastnostmi.

Od poloviny až do konce devátého století byl postaven nejznámější objekt s názvem Pueblo Bonito, následovaly domy s názvy Una Vida, Peňasco Blanco, Hungo Pavi, Chetro Ketl, Pueblo Alto a další. Tyto domy byly většinou orientovány směrem ke slunci nebo měsíci. Byly zasazeny do krajiny obklopené uctívaným pohořím, stolovými horami, a posvátnými místy, které ještě pořád mají duchovní význam pro jejich potomky.

Kolem roku 1050 bylo Chaco obřadním, správním a ekonomickým centrem oblasti San Juan, s velkým dosahem svého vlivu. Desítky cest spojovaly Chaco Canyon s dalšími asi 150 stavbami v této oblasti. Je pravděpodobné, že tyto velké stavby nebyly využívány pro hospodářství, ale spíše sloužily jako působivé příklady architektury, využívané pro ceremonie a obchod, když docházelo ke shromaždování lidí u příležitosti jednotlivých událostí. Potomci této civilizace tvrdí, že Chaco Canyon bylo výjimečné místo, kam mnoho lidí a rodů přicházelo kvůli sdílení ceremonií, tradicí a vědomostí.

Ve dvanáctém a třináctém století se Chaco začalo postupně měnit. Objevily se nové stavby a centrální role Chaca se přesunula do jiného místa. Lidé se odtud začali stěhovat jinam, reorganizovat jejich životní styl a časem interagovat s jinými civilizacemi. Potomci této kultury však ještě dnes považují Chaco jako důležitou zastávku na jejich rodových a posvátných cestách, a jako duchovní místo, které je hodno oslavovat a respektovat.